Membrii executivi

Preşedinte Bogdan Panoiu email
Vice-preşedinte Alexandru Preda email
2nd Vice-preşedinte Iulian Naicu email
Trezorier Malli Najib email
Membru Iulia Peteu email
Membru Bogdan Cernat email
Membru Florin Manolescu email
Membru George Stan email
Membru Laura Botoaga email
Membru Iulian Carp email
Membru Cristina Serb email


Comisii

Administrativ Bogdan Cernat email
Reguli Iulian Naicu email
Feminin Iulia Peteu email
Seniori Malli Najib email
Amatori Iulian Carp email
Disciplinar Florin Manolescu email
Apel Malli Najib email
IT Iulian Naicu email